Chính sách thanh toán

Quý khách có thể thanh toán cho chúng tôi theo:

1/ Thanh tóan trực tiếp tại cửa hàng

2/ Thanh toán COD trả tiền khi nhận hàng

3/ Thanh toán chuyển khoản